Akü Emniyet Tedbirleri

Akümülatör tam kapalı değildir.
Şarj esnasında patlayıcı gazlar çıkarır.
Şarj alanları havalandırılmalıdır.
Akü üzerinde ve çevresinde çalışırken daima koruma gözlüğü takın.
Akülerde oluşan hidrojen gazı son derce yanıcıdır. Kıvılcım, alev yanansigara ve diğer tutuşturma kaynaklarını akülerden uzak tutun. Aksi takdirde gaz ateş alıp patlayabilir.
Sulu aküleri herhangi bir yana 55° den fazla eğmeyin.
Aküler ciddi yanığa sebep olabilecek sülfirik asit içerirler. Asit ile temas halinde, temas yerine bol su tutup yıkayın. Göze asit kaçması halinde yıkamanın, hemen arkasından tıbbi kontrolden geçin.
Şarjda doğrudan devreleri bağlamayın veya sökmeyin kıvılcımdan kaçınmak üzere kablo başlıklarını bağlarken veya çıkartırken daima önce şarj ve test cihazlarını kapatın.
Donmuş aküyü şarja bağlamadan önce 15° C'ye kadar ısınmasını bekleyin. Araçtan bir aküyü sökerken daima önce toprak olan ucu sökün. Takarken de önce, artı kutbu bağlayın.