İnci Traksiyoner Uzun Ömürlü Akü

İnci Battery Traksiyoner aküler, uzun ömürleri, güvenli kullanımları, kısa sürede şarj olmaları ve daha düşük enerji maliyetiyle, elektrik enerjisiyle çalışan araçlar için en uygun çözümü İnci Akü kalitesiyle sunmaktadır.

 





 

Air-Mix

Akünün kullanımı esnasında hücre yüksekliğine bağlı olarak asit yoğunluğu değişkenlik gösterir. Hücrenin üst kısımlarında yoğunluk düşük kalırken alt kısımlarda yoğunluk daha yüksektir. Şarj esnasında yoğunluk ölçümleri hücrenin üst kısmından alındığı için genelde bome değerlerinin düşük olduğu görülür ve standartlara uygun bome değerine ulaşmak için olması gerekenden daha uzun süre şarj gereksinimi ortaya çıkar. Air-mix’li sistemlerde hücreye alttan verilen belli basınçtaki hava kabarcıkları şarj esnasında asidin daha iyi karışmasını ve asit yoğunluğunun hücre içinde homojen olmasını sağlar. Şarj esnasında verilen bu hava aynı zamanda hücre iç sıcaklığının 5-10 ºC düşmesini sağlar. Air-Mix sisteminin getirdiği bu avantajlar ile  toplam şarj süresi ve toplam verilen enerji azalmaktadır. 

Otomatik Dolum Sistemi (TOP UP)

Otomatik dolum sistemli akülerde tüm hücre buşonları şamandıralı olup, hortumlar ile birbirlerine bağlıdır. Hücrelerin elektrolit seviyesi, bu hortumların bağlı bulunduğu depodan yapılan otomatik dolumla seviyelendirilir. Otomatik dolum sistemi ile işçilik maliyetleri düşer. Dolum esnasında hücrelere ve kazan içerisine asit dökülmesine engel olarak daha temiz çalışma ortamı sağlar.